Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJD

Napisz do nas

www.bezpieczenstwo@knbn-ujd.pl

04 lutego 2022

Kraj wiecznej satrapii w tarapatach - płonący Kazachstan

Obalony pomnik kazachskiego ojca narodu Nazarbajewa w Tałdykorganie, źródło: Telegram

 

♦ W ciągu ostatnich tygodni przez teren Kazachstanu państwa położonego w Azji Środkowej przeszła fala frustracji społecznej, która to niewątpliwie została wykorzystana przez elity trzymające władzę. Do pierwszych masowych wystąpień doszło 2 stycznia 2022r. z powodu ogłoszenia podwyżek cen paliw,  w tym ropy i gazu. Inne pośrednie przyczyny to łamanie praw człowieka, korupcja, autorytaryzm oraz represje polityczne. Następnie protesty te przybrały charakter polityczny. Prawdopodobną przyczyną wybuchu konfliktu jest prowadzona polityka władz Kazachstanu. U władzy wciąż pozostała elita rządząca mimo odejścia prezydenta Nur sułtana Nazarbajewa. Działała ona nieprzerwanie tak samo, bez reform oraz fundamentalnych zmian. W Kazachstanie od lat utrzymuje się ten sam poziom płac. Również warunki pracy są na bardzo złym poziomie. To wszystko powoduje, że ludzie stają się ubożsi. Oprócz demonstracji, natężyła się działalność aktywistów w internecie.