Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJD

Napisz do nas

www.bezpieczenstwo@knbn-ujd.pl

18 czerwca 2021

Modernizacja Sił Zbrojnych RP - realia i plany 

Fot: usembassy.gov, Polska kupuje myśliwce F-35, Internet, https://pl.usembassy.gov/pl/zakup_f35/, [dostęp: 16.06.2021].

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Ponadto stoją na straży konstytucji i demokratycznego porządku. Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Premier i parlament sprawują funkcje kierownicze i kontrolne nad siłami zbrojnymi.